Ik ben een genie.
Maar in die categorie
heel klein.
Zo een van 13 in 'n dozijn.


Als je zegt
                dat je
                         een genie bent,
bewijst dat
                dat je dat niet bent.


Huub van der Lubbe: ‘In mijn diepste wezen ben ik nog steeds die jongen die op maandagochtend met zijn neus tegen het glas staat om te zien of het iets voorstelt, wat hij doet. Ik ben daar onderhand wel gerust op, maar ik zie ook nog wel het verschil tussen mij en de echte groten.’ VK, YouTube, Wiki


Als je -tig mensen vraagt:
Ben ik gek?
Ja of Nee
Dan zullen sommigen zeggen:
Ja , anderen:
Nee (Jander bijvoorbeeld)


Als je aan een psychiater vraagt Ben ik gek of geniaal?
en hij zegt:
Geen van beide
___
Wat dan?     Reageren