De koning, de pastoor, de interviewer, de commentator, ze roepen om het hardst:

"Geef de boeren perspektief"

De harde waarheid is:

heel veel individuele boeren IS er geen persprektief. Ze zullen niet kunnen blijven boeren op het land waar hun familie al honderden jaren gevestigd is. Waar hun voorvaderen geploeterd hebben, waar ze de kost konden verdienen door te zorgen dat de andere mensen te eten hadden.

De landbouw WAS een peiler in de maatschappij.
In de toekomst zal de landbouw in Nederland langzaam maar zeker een marginale positie krijgen.
De boerenfamilies van mijn jeugd: het is voorbij.

Iedereen die boeren valse hoop geeft, draagt bij aan verdere escalatie.

 


 
     Reageren