De koning, de pastoor, de interviewer, de commentator,
ze roepen om het hardst:

"Geef de boeren perspektief"

De harde waarheid is:

voor heel veel individuele boeren IS er geen persprektief.
Ze zullen niet kunnen blijven boeren op het land waar hun families al honderden jaren gevestigd waren.
Waar hun voorvaderen geploeterd hebben, waar ze de kost konden verdienen voor hun kinderen door te zorgen dat de andere mensen te eten hadden.

De landbouw WAS een peiler in de maatschappij.
In de toekomst zal de landbouw in Nederland steeds meer een marginale positie krijgen.
De boerenfamilies van mijn jeugd: het is voorbij.

Iedereen die de boeren valse hoop geeft, draagt bij aan verdere escalatie.

 


 
     Reageren