In Op1 2020-07-24 kwamen Eline van Dulm en Anja Schreijer aan het woord.

1:27 / 54:32 Ze vertellen heel rustig en zakelijk over hoe het er op dit moment voor staat. Ze spreken over de actuele situatie, over de stand van de wetenschap en over contactonderzoek.
Wat mij zeer interesseerde was: waar worden mensen besmet, onder welke omstandigheden, waar zit het gevaar? En ook waar dus veel minder?

2:20 Eline zegt: mensen worden besmet in de privésfeer, op feestjes, bij familie. Ik wil daar veel meer over weten, met name: waren die feestjes binnen of buiten, hoe was daar de ventilatie, hoe dicht zaten die mensen bij elkaar?
Maar Nadia Moussaid kapt het af en volgt haar script: mondkapjes in Europa.

6:50 Eline zegt: er zijn clusters. Pieter van de Wielen vraagt niet verder over die clusters. Het onderwerp is nu "testen".

10:15 Anja vertelt over het contactonderzoek: "Waar ben je geweest, wie heb je ontmoet, in wat voor omstandigheden, hoe lang duurde het contact? Met wie heb je langer dan 15 minuten contact gehad op minder dan 1,5 meter?"
Niemand vraagt: en wat komt daar uit? waar, in welke situaties blijken de meeste mensen besmettingen op te lopen?


Eline en Anja zeggen: "Wees realisties, we moeten blijven opletten, maar de aantallen zijn laag er is geen reden tot paniek."
De anderen willen toch maar steeds de paniek aanwakkeren.


Heel vaak wordt in de media gezegd:
"De mensen nemen het niet meer serieus." "We kunnen het niet meer volhouden."
Volgens mij:
Iedereen voelt op zijn klompen aan, dat het ergste voorbij is. Dat het geen zin heeft krampachtig vast te houden aan alle maatregelen, omdat duidelijk is, dat niet al die maatregelen even zinvol zijn. Laten we vooral de nadruk leggen op het vermijden van situaties en gedragingen, waar de kans op besmetting het grootst is.

Helaas wordt veel te weinig aandacht besteed aan die kansbereking. Helaas zijn de gegevens daarover weinig voorhanden en zijn ze moeilijk te interpreteren, maar er zou veel meer aandacht moeten zijn voor die benadering.


     Reageren