Violeta Parra

Violeta Parra Wiki

Maldigo del alto cielo YouTube

Ik vervloek, hoog aan de hemel

Maldigo del alto cielo
La estrella con sus reflejos
Maldigo los azulejos
Destellos del arroyuelo
Maldigo del bajo suelo
La piedra con sus contornos
Maldigo el fuego del horno
Porque mi alma está de luto
Maldigo los estatutos
Del tiempo con su bochorno
Cuánto será mi dolor

'k Vervloek, hoog aan de hemel
de sterren met hun getwinkel
''k Vervloek de blauwe tegels
die glinst'ren in het beekje
'k Vervloek, diep in de aarde
het rotsblok met al zijn vormen
'k Vervloek 't vuur in de oven
want mijn ziel is aan het rouwen
'k Vervloek de reglementen
van deze tijd zo vol gezanik
Hoelang duurt nog mijn pijn

Maldigo la Cordillera
De los andes y de la costa
Maldigo toda la angosta
Y larga faja de tierra
También la paz y la guerra
Lo franco y lo veleidoso
Maldigo lo perfumoso
Porque mi anhelo está muerto
Maldigo todo lo cierto
Y lo falso con lo dudoso
Cuánto será mi dolor

'k Vervloek de Cordillera
van de Andes en de kusten
'k Vervloek, totaal, ons smalle
en langgerekte land
Ook de vrede en de oorlog
wat stevig is of vluchtig
Ik verafschuw zoete geuren
daar mijn begeerte dor en dood is
Ik verafschuw al wat waar is
en wat vals is of onzeker
Hoelang duurt nog mijn pijn

Maldigo la primavera
Con sus jardines en flor
Y del otoño el color
Yo lo maldigo de veras
A la nube pasajera
La maldigo tanto y tanto
Porque me asiste un quebranto
Maldigo el invierno entero
Con el verano embustero
Maldigo profano y santo
Cuánto será mi dolor

'k Vervloek de nieuwe lente
met zijn tuinen die in bloei staan
en de kleuren van het najaar
die vervloek ik, echt, geloof me
En de wolken die voorbijgaan
die vervloek ik ook ten zeerste
wat mijn lijden kan verlichten
Ik vervloek de hele winter
met de leugens van de zomer
'k Vervloek profaan en heilig
Hoelang duurt nog mijn pijn

Maldigo a la solitaria
Figura de la bandera
Maldigo cualquier emblema
La venus y la araucaria
El trino de la canaria
El cosmos y sus planetas
La tierra y todas sus grietas
Porque me aqueja un pesar
Maldigo del ancho mar
Sus puertos y sus caletas
Cuánto será mi dolor

'k Vervloek zo hoog en eenzaam
de nationale driekleur
'k Vervloek al wat embleem is
Venusbeeld en araucaria
het tremolo van de kanarie
de planeten in de kosmos
de aarde overal vol scheuren
door die pijn blijf ik steeds treuren
'k Vervloek de oceanen
met hun havens en hun baaien
Hoelang duurt nog mijn pijn

Maldigo luna y paisaje
Los valles y los desiertos
Maldigo muerto por muerto
Y al vivo de rey a paje
Las aves con sus plumajes
La maldigo a sangre fria
Las aulas, las sacristías
Porque me aflige un dolor
Maldigo el vocablo amor
Con toda su porquería
Cuánto será mi dolor

'k Vervloek ook maan én natuurschoon
de valleien en woestijnen
'k Vervloek echt iedere dode
en al wie leeft van heer tot dienaar
De vogels met hun veren
Ik vloek ook, en heel koelbloedig
alle klassen, sacristieën
Voor mijn ziel die zo gekwetst is
'k Vervloek het woord van liefde
met dat eeuwige gezever
Hoelang duurt nog mijn pijn

Maldigo por fin lo blanco
Lo negro con lo amarillo
Obispos y monaguillos
Ministros y predicantes
Yo los maldigo llorando
Lo libre y lo prisionero
Lo dulce y lo pendenciero
Lo pongo mi maldición
En griego y español
Por culpa de un traicionero
Cuánto será mi dolor

'k Vervloek tot slot wat wit is
en het zwarte en ook het gele
Zelfs de bisschop en zijn koorknaap
dominees en predikanten
Ik vloek op hen allen huilend
zij het vrij of opgesloten
de lieverds en de querulanten
iedereen krijgt mijn vervloeking
in het Grieks en in het Spaans
dat is de schuld van een bedrieger
Hoelang duurt nog mijn pijn

Vertaling Philip van Rijthoven


- Cordillera de los Andes is een bergketen die de grens vormt tussen Chili en Argentinië. Er is ook aan de kust een Cordillera.
- "ons smalle en langgerekte land" is Chili
- Araucaria Wiki is de naam van een boom, die vereerd wordt door volken in de Andes.

 

Toen ik het lied hoorde was er meteen een gevoel van herkenning, en erkenning, zo van: zij zegt het en zij is beroemd.

Violetta Parra is een andere persoon, in een andere situatie, met een ander vocabulair en een ander karakter dan ik, maar de inktzwarte, negatieve kijk op de wereld, die herken ik.
Het doet me goed te horen dat iemand anders, een gerespecteerde zangeres nog wel, ook zulke negatieve gevoelens over het leven heeft, en die uitspreekt, die meedeelt.
In mijn eigen negatieve gevoelens zit niet zo veel boosheid, geen "godverdomme", maar vooral weerzin, afkeer van alles en iedereen, de hele wereld, elk stukje daarvan: trieste weerzin zonder lust.

Haar depressie wordt veroorzaakt door een verloren liefde, bij mij kan ik geen duidelijke oorzaak aangeven, het is teleurstelling over het hele leven. Depressies die afgewisseld worden met perioden van blijheid en optimisme.    
Misschien zit er bij Violetta Parra ook andere pijn, niet alleen de verscheurdheid door het vertrek van de man die ze zo lief had. In elk geval beleeft ook zij perioden waarin ze het leven dankbaar is, zie Gracias a la vida, dat ze in dezelfde periode schreef als Maldigo del alto cielo.

 

Bij het vertalen heb ik gebruik gemaakt van een Engelse en een Franse vertaling.
De opmerkingen onder de vertaling komen ook uit die Engelse versie.
Ik heb het rijm losgelaten, maar het metrum zo goed mogelijk gehandhaafd, zodat het ritme van de zinnen klopt, de tekst kan zo gezongen worden.
Dat had wel tot gevolg dat ik niet altijd letterlijk kon vertalen, en al heb ik heel veel moeite gedaan zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven, door de metrumdwang kon ik soms niet de mooiste formuleringen kiezen.

Er bestaan twee versies. Bij het vertalen heb ik soms de ene dan weer de andere versie gebruikt, naar het me het beste uitkwam.
eerste versie,
met tekst YouTube
met trieste foto YouTube
tweede versie,
YouTube, gezongen samen met  Alberto Zapican Wiki


     Reageren