Champion Jack Dupree Wiki

You can make it if you try YouTube

Het geeft mij vaak troost
OK, ik ga gewoon door.Champion Jack Dupree

You can make it if you try

You can make it, you can make it, if you try
You gonna live, you gonna live, until you die.

It make no difference, what the people say
Go on and live your life your way.
'Cause you can make it, you can make it, if you try.

Je kunt het, je kunt het, als je het probeert
Je zult leven, je zult leven, tot je sterft.

Het maakt niet uit wat de mensen zeggen
Ga door en leef je leven op jouw manier.
Omdat je het kunt, je kunt het, als je het probeert.

Sometime, you women have to cry, sometime you have to lie,
but don't give up, keep on going, no matter how you try.
You can make it, oh yes, you can make it,
you can make it darling, if you try
don't cry lord, don't give up, just keep on tryin'.

Soms moeten jullie, vrouwen, huilen, soms moet je liegen,
maar geef niet op, blijf doorgaan, hoe je het ook probeert.
Je kunt het, oh ja, je kunt het,
je kunt het, schat, als je het probeert
huil niet, God, geef het niet op, blijf het gewoon proberen.

If your mother, sisters or brothers, if they all turn their back on you,
don't stop now, keep on going, no matter what they do.

Now if the one you love, turn their backs on you,
don't go around and tell your friends what your lover do
just keep on going, no matter what they do.

Als je moeder, zussen of broers je allemaal de rug toekeren,
stop nu niet, blijf doorgaan, wat ze ook doen.

Als degene van wie je houdt, je de rug toekeert,
ga niet aan je vrienden rondvertellen wat je geliefde doet
blijf gewoon doorgaan, wat ze ook doen.

Now if you're crippled, if dumb or lame,
you always say, I live just the same.
'Cause you can make it, you can make it, honey, if you try.

You can make it, you can make it, you can make it if you try
You gonna live, you gonna live, until you die.

Of je nu kreupel bent, dom of zwak,
zeg altijd, ik leef evengoed.
Omdat je het kunt, je kunt het, schat, als je het probeert.

Je kunt het, je kunt het, je kunt het als je het probeert
Je gaat leven, je gaat leven, tot je sterft.

Vertaling Philip van Rijthoven


Mr. Dupree heeft het ook nog eens in Keulen gespeeld, in 1980 (dus 70 of 69 jaar oud), met een iets andere tekst. YouTube

En het is nóg een keer opgenomen: Youtube


     Reageren