Randy Newman Wiki

God's song Wiki

Cain slew Abel, Seth knew not why,
if the children of Israel were to multiply
Why must any of the children die?
So I asked the Lord
And the Lord said:

"Man means nothing he means less to me,
than the lowiliest cactus flower
or the humblest yucca tree.
He chases round this desert,
cause he thinks that's where I'll be.
That's why I love mankind

I recoil in horror from the foulness of thee
from the squalor and the filth and the misery
How we laugh up here in heaven
at the prayers you offer Me
That's why I love mankind"

The Christians and the Jews were having a jamboree
The Buddhists and the Hindus joined on satellite TV
They picked their four greatest priests
And they began to speak
They said "Lord the plague is on the world
Lord no man is free
The temples that we built to You
have tumbled into the sea
Lord, if You won't take care of us
Won't You please please let us be?"

And the Lord said
And the Lord said

"I burn down your cities--how blind you must be
I take from you your children and you say
how blessed are we
You must all be crazy to put your faith in me
That's why i love mankind
You really need me
That's why i love mankind"

Het lied van God

Kaïn sloeg Abel dood, Seth wist niet waarom,
als de kinderen van Israïl zich moesten vermenigvuldigen
Waarom moet er ook maar een van de kinderen sterven?
Dus ik vroeg het de Heer
En de Heere sprak:

"De mens betekent niets voor mij, hij betekent nog minder
dan de simpelste cactusbloem
of de nederigste yucaboom
Hij jaagt door de woestijn
omdat hij denkt dat dat is waar Ik ben
Dat is waarom Ik van de mensheid houd.

In afgrijzen wend Ik mij af van jullie viezigheid
van het vuil en de drek en de ellende.
Wat lachen wij hier in de hemel om de gebeden
die jullie tot Mij richten.
Dat is waarom Ik van de mensheid houd"

De Christenen en de Joden kwamen feestelijk bijeen,
de Boeddhisten en de Hindoes deden mee via satelliet-tv
Zij kozen hun vier grootste priesters
En die begonnen te spreken
Ze zeiden: "Heer, de wereld wordt geteisterd door plagen,
Heer, geen enkel mens is vrij
De tempels die we voor U gebouwd hebben
zijn in de zee gestort
Heer, als U niet voor ons wilt zorgen
Wilt U ons dan toch alstublieft met rust laten?"

En de Heere sprak
En de Heere sprak

"Ik brand jullie steden plat- hoe blind moeten jullie zijn.
Ik pak jullie je kinderen af en jullie zeggen:
hoe gezegend zijn wij.
Jullie moeten allemaal gek zijn om op mij te vertrouwen.
Dat is waarom Ik van de mensheid houd.
Jullie hebben mij echt nodig.
Dat is waarom Ik van de mensheid houd."


Vertaling Philip van Rijthoven


     Reageren