LEELA spel der kennis, Harish Johari

Leela is een psychologies spel dat ontstaan is in de Hindu-traditie en Yogaleer. Het werd eeuwenlang gebruikt om novieten binnen een klooster in te wijden in de kennis van de oude Indiase geschriften. Tegelijk legt het spel een duidelijke relatie tussen deze kennis en de eigen innerlijke situatie en mogelijkheden.
Een dobbelsteen bepaalt je pad over het bord. Kom je op een hokje met pijl, dan ga je omhoog. Kom je op de kop van een slang dan ga je omlaag.
Elk vakje draagt een naam die betrekking heeft op een innerlijke staat op het nivo waarop men leeft. Bij elk vakje hoort een tekst, die zet de speler aan het denken over dit begrip en wat dit voor hemzelf betekent.
Het spel is een nabootsing in het klein van het Grote Spel.

.


Ik heb het spel zelf maar één keer gespeeld. Dat was met Eddy, Bertje en Gaby in de multifunctionele meditatieruimte op Mas Caraus. Het was compleet nieuw voor mij: ganzenborden met op elk vakje een preek, vreemd. Ik snapte ook een heleboel niet of ik wist niet wat ik er mee moest, maar het was en een heel gezellige avond en ik ging daarna voldaan slapen.
Die vrome teksten samen doornemen en erover praten is ook veel leuker en leerzamer dan ze in je eentje lezen.


Een voorbeeld:

  1. ZELFBEDROG (Moha)

Moha betekent in het Sanskriet gehechtheid. Deze gehechtheid is de

werkelijke oorzaak van de gebondenheid die de speler steeds maar

weer door opeenvolgende geboorten terugbrengt op de wereld. In

de geschriften wordt gezegd dat er vier obsessies zijn die het weg-

_ stromen van de energie van het individuele bewustzijn veroorza-

ken. Het zijn obstakels in de innerlijke groei.

Kama — begeerten, sensualiteit.

Krodh — woede, agressie, geweld.

Lobh — hebzucht, ontevredenheid.

Moha — gehechtheid, zelfbedrog.

Terwijl Maya de illusie is van de waarneembare wereld is zelfbe-

drog de gehechtheid aan de verschijnselen als de enig mogelijke

manifestatie van de werkelijkheid. Zelfbedrog overschaduwt de

geest, waardoor het niet meer in staat is om de werkelijkheid te

zien. Dit is het gevolg van Zonder Religie (29), waarbij de religie

niet staat voor het geheel van gedragsregels en moraal, maar voor

een leven dat in harmonie is met de wetten van het heelal.

‘Alles wat men zou moeten volgen, dat is de wet (dharma),

adviseert een oud sanskriet gezegde. Dharma is de ‘aard, de essen-

tie, de waarheid van het bestaan. Wanneer men de wet van zijn

eigen natuur niet volgt — die buiten elke illusie staat — dan wordt

men besmet door zelfbedrog. Men moet begrijpen dat dit bestaan

een spel is. Wanneer men dit beseft verdwijnt de waan dat men een

zichzelf-besturende speler is. En met het verdwijnen van dit zelf-

bedrog, verdwijnt het slechte karma eveneens.

Zelfbedrog is het eerste vakje waar de speler terechtkomt wan-

neer hij zes heeft gegooid. Met het beginnen van het spel aan-

vaardt hij de tijdelijke gebondenheid aan het materiële. Na zijn ge-

boorte is hij gedwongen om de bijzondere omstandigheden van

plaats en tijd als bindend te aanvaarden. Verandering is ondenk-

baar, hij is terechtgekomen op Zelfbedrog.

Hoe hij hier ook komt, door geboren te worden of als prooi van

de slang Zonder Religie (29), het gebruik van slechte middelen en

zelfzuchtig handelen, onvermijdelijk moet de speler zelfbedrog

passeren. Wanneer hij eenmaal zijn eigen wetten (dharma) ziet en

erkent dat verandering niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk

is, Is hij gereed om verder te gaan. Maar zolang zijn eigen voorstel-

ling van de wereld nog helemaal is afgesloten, is hij gedwongen om

steeds maar weer naar dit vlak terug te keren.

Vanwege zijn aard als een kombinatie van twee oneven getallen of

drie even getallen (2x3 of 3x2) is zes een volstrekt evenwichtig ge-

tal. Verbonden met inventiviteit, kreativiteit en beeldende kunst

behoort zes tot de maan-getallen en is verbonden met Venus. Dit

is de helderste van al de planeten en is als ochtendster met het blo-

te oog te zien. In de Hindu mythologie is Venus de leraar der

demonen, de wezens die zich overgeven aan zelfbedrog en sensu-

ele pleziertjes, hun energie besteden aan hun begeerten, het slacht-

offer zijn van woede en hebzucht, tegen de wet van dharma in-

gaan, ongelovig zijn en egoïstisch. ’


 
     Reageren