Maharaj vroeg: heb je ooit serieus over de fundamentele natuur van de mens nagedacht? Vergeet wat je hebt gelezen, wat ze je hebben verteld. Heb je hier ooit zelfstandig over nagedacht? Ik herhaal 'zelfstandig': stil, grondig en diep nadenken, alsof je het enige denkende en voelende wezen op aarde was en je niemand had om je gids te zijn? Of om je te misleiden! Wat is het essentiële van wat je 'ik' noemt? Uiteraard het lichaam, Maar dit lichaam, dat nu in de kracht van zijn jaren zo gezond en sterk is, was eens een klein druppeltje vloeistof toen de bevruchting in je moeders schoot plaatsvond. Denk eens na. Heb 'jij' iets gedaan aan die bevruchting? Wilde 'jij' wel bevrucht worden? Heeft iemand 'jou' om advies gevraagd? Verder en dit is belangrijk - wat is het precies dat latent in dat kleine druppeltje vloeistof aanwezig was waardoor het bevrucht werd, opgroeide tot een volledig ontwikkelde baby met botten, bloed, vlees enzovoort, eerst in je moeders buik en naderhand daarbuiten in de wereld, totdat het nu voor mij zit en over filosofie discussieert?

 Tijdens die groei heeft dat lichaam verschillende vormen aangenomen, die je elke keer als 'ik' hebt bestempeld, maar die je geen van alle zijn bijgebleven; en toch is er wél iets dat je zonder verandering is bijgebleven. Is dat niet het gevoel te leven en aanwezig te zijn, het bewustzijn dat energie en de capaciteit om te denken en te voelen aan dit psychosomatiese apparaat, 'het lichaam' genaamd, heeft gegeven. Dit bewustzijn heeft verschillende namen gekregen: 'ik ben'-heid, 'Zijn', 'zelf', Atma en ook andere zoals Maya, God, Liefde enzovoort, Alleen als dit bewustzijn er is bestaat de wereld voor jou. Als je niet bewust bent zoals bijvoorbeeld in de diepe slaap - kan de wereld dan voor jou bestaan? Krijg je nu een idee van wat je instinctief aan jezelf als 'ik' doet denken, deze compositie van het fysieke lichaam, de levenskracht (Prana) en het bewustzijn waardoor de zintuigen kunnen waarnemen en kennen. Wat je lijkt te zijn is het uiterlijke lichaam, wat je bent is bewustzijn.

p. 101-102 van

Vingerwijzingen van Shri Nisargadatta Maharaj, 1988, Ankh-Hermes
Origineel: Pointers, Ramesh S. Balsekar, Vertaling: Stefan Kool

 


     Reageren