Kan God het weer niet alleen af?
Moeten wij zorgen voor zijn Schepping?
Altijd dezelfde lachwekkende spagaat waar je in terecht komt, als je gelooft dat er een God is, die de wereld geschapen heeft.

Overigens denk ik dat de sympatieke mensen van Effata met het woord Schepping niet willen benadrukken dat God alles geschapen heeft. Ik denk dat ze wél bedoelen, dat we God dankbaar moeten zijn voor alles wat we gekregen hebben, dat we de aarde alleen in bruikleen hebben.
Of misschien gebruiken ze de Schepping gewoon zonder veel nadenken als het Christelijke woord voor het Leven op Aarde.


     Reageren