Horizontaal
  2.Gemaakt van melk maar ook analoog aan schipper ¿? (5)
  4. U moet uitkijken voor de hond, daar staan de soldaten op. (5)
  8. Jongetjes en meisjes tussen stenen fijnwrijven om daarvan een papje te maken. (10)
10. Een opschrijfboekje in Gregoriaanse bladmuziek.
11. Met een mes de gewenste vorm geven, maar er gaat juist iets áf! (8)
12. Zo'n getal gebruikte de schoenmaker vroeger. (5)

Vertikaal
  1. Reserveer een reis bij de bibliotheek. (4)
  3. Lang geleden hadden we dezelfde mening. (4)
  5. En dan is het klaar of iemand dood. (7)
  6. Daar staat nr 7.
  7. Een fractie van een seconde. (7)

Cryptogram 8 Oplossing,


     Reageren