Horizontaal
  1. Mijn eerste Griekse letter. (3)
  4. Vies als het eerste smaakt als het laatste, maar samen lekker zuur. (7)
  6. U moet in Brabant rechtop om te werken en te leren. (5)
10. De Mount Everest is de hoogste in deze rangschikking. (14)
12. Veel arbeid voor de pers. (8)
13. Onderhand binnen in het midden. (8)
14. Je hoort dat je er geld voor krijgt, maar gaat in rook op. (4)
15. De gram van een rund om vlekken weg te wassen. (12)
17. Dronken muziekinstrument. (10)
19. Die heb je er wel naar of je kunt ze niet geloven. (4)
20. Klaar kussen om het goed te maken. (8)
22. Zeep en licht op het witte doek in Nijmegen. (3)
24. Fruitachtig lusteloos. (7)
25. Bij deze ene kun je iemand niet pakken, en waar zitten ze dan?
27. Bloederig feestje van naaisters. (10)
29. Die hebben minstens een en zes keer niks. (11)
30. Gaf toe dat hij wist wie het was. (7)

Vertikaal
  2. Zij weigert verder te gaan op het hoofd. (9)
  3. Wordt aan de kant  gesponnen. (4)
  4. Haar flanken egaliseren. (9)
  7. Laatste turnwedstrijd van een dicht paar. (13)
  8. Heeft zich tussen twee landen gevestigd. (12)
  9. - - - code. (9)
10. De reden om daar een huis op te zetten. (9)
11. Een grappig uitgesproken therapeut die je jezelf laat zien. (10)
12. Knorrende maag zachter laten klinken. (2, 6, 7)
15. Muziekinstrument met de mond bevredigen, in de kerk. (10)
16. Boederijen krijgen na de dood. (5)
18. Dik boek tegen dikke stront. (9)
23. Frisdrank die je uit je depressie haalt. (2)
26. Liefje waar ik van hield. (7)
28. In dat stadje heeft de lucht de minimale dichtheid. (4)
29. Maar vader is uitgerust. (3)

Cryptogram 7 Oplossing


     Reageren