Brochure Spellen PDF deel 1 Download

 

Brochure Spellen PDF deel 2 Download

 

 

Spellen is spellen is spellen, A.Cohen en A.Kraak, Nijhoff, Den Haag, 1972
Dit beduimelde exemplaar van de brochure staat in de biep van Koningstraat Arnhem, ik kon hem verder nergens vinden. Door het scannen is het er bovendien niet beter op geworden, ekskuus.

Het boekje is geschreven door professor A.Kraak, de allerbeste docent taalkunde van wie ik ooit college heb gehad en zijn collega A.Cohen. Het verdient veeeel meer aandacht, maar is dus niet meer te koop, zelfs niet tweedehands.

Er staat heel veel informatie in en ook allerlei afwegingen.
Wat is de geschiedenis van spelling?
We kunnen de spelling natuurlijk veranderen, maar wat gaan we veranderen en wat niet?
En is dat nodig? wat schieten we er mee op? wat zijn de nadelen? zijn de beoogde spellingshervormingen realisties?
En wat is het belang van een consekwente konsequente spelling?

Niet elk jaar een nationaal dictee met belachelijke woorden, maar in plaats daarvan een uitzending besteden aan de spelling, de achtergronden, de ontstaansgeschiedenis van de huidige spelling, onder andere aan de hand van genoemde brochure, dat lijkt mij een geweldig idee.

Voor de officiële en de alternatieve spelling zie Spellingwijzer Onze Taal en spellingsite.nu

Mijn eigen spelling is eigenwijs.


Professor Kraak zei ooit in een college: natuurlijk moet je correct spellen.
Maar mensen die een enorme ophef maken over een spelfout, die daar conclusies aan verbinden over de geestelijke vermogens van de schrijver, die mensen zijn vastgeroest, die hebben last van aderverkalking en een tunnelvisie.


     Reageren