Twee begrippen uit de taalkunde die nooit in de schoolboekjes staan. (Misschien nu wel, vroeger in elk geval niet.)
Toch zijn het heel belangrijke begrippen, want ze gaan over de betekenis. De termen zelfstandig naamwoord, onderwerp en persoonsvorm bijvoorbeeld, betreffen de grammatica, die begrippen zijn nodig voor het ontleden van zinnen, voor het begrijpen van de spelling en zo, maar ze zeggen alleen indirect iets over de betekenis.

Topic         De persoon, het ding waar het over gaat.
Comment  Wat over die persoon, dat ding gezegd wordt.

Het huis is klein.
Het gaat over het huis, dat is de topic en daarover wordt gezegd dat het klein is, het comment.

Ik vond die vergadering van gisteren heel vervelend.

Het gaat over de vergadering van gisteren en daarover wordt gezegd, dat ik hem vervelend vond.

Om te begrijpen wat er gezegd wordt, moet je weten waar het over gaat.
Als iemand iets niet verstaat, wordt vaak het comment herhaald, terwijl de hoorder de topic niet heeft verstaan, hij weet niet waar het over gaat.
De spreker herhaalt het comment, dat vindt hij namelijk belangrijk, dat is wat hij te zeggen heeft over de topic. En hij veronderstelt, dat de hoorder wel weet waar het over gaat. Maar vaak is dat juist het probleem.

Dit misverstand hoor ik vaak als Nederlanders tegen buitenlanders praten of buitenlanders tegen Nederlanders.
Maar ook als Nederlanders met elkaar praten.

De buurjongen is geslaagd.
Wat zeg je?
Hij is geslaagd.
Maar wie is geslaagd?
Ja, geslaagd!
Ja, dat begrijp ik, maar wie is geslaagd?
Oh, de buurjongen, dat zeg ik toch?

Ik heb het huiswerk van vorige week niet gemaakt.
Wat zeg je?
Ik heb het niet gemaakt.
Wat heb je niet gemaakt?
Sorry, ik had geen tijd, ik heb het niet gemaakt.
Ja, maar wat heb je niet gemaakt?
Ja, het huiswerk van vorige week natuurlijk.

Het is belangrijk te weten waar het over gaat ;-!

 

 

 

 


 
     Reageren