Ik ben als leraar NT2 verbonden aan Het Inter-lokaal.
Ik had een zogenaamd "participatie" baantje; dat ik ook een beetje mee kon doen in de maatschappij  Tongue Out, sinds ik gepensioneerd ben, doe ik het als vrijwilliger, want ik wil nog steeds een beetje mee blijven doen.

Ik begeleid met name mensen die stage lopen bij het Inter-lokaal en die een "opleiding voor hulpverlener" volgen, op HBO of MBO nivo. Ze speken al heel behoorlijk Nederlands, maar in de opleiding en in de beroepspraktijk, wordt er méér van hen gevraagd, mondeling en vooral schriftelijk.

Als ik nog tijd over heb geef ik ook les aan anderen, meestal cliënten van het Inter-lokaal.
Het hele spectrum, van analfabeet en anders-alfabeten (mensen die wel Arabies of Chinees kunnen lezen en schrijven) tot universitair nivo.
Bijna altijd individueel. Soms een kein groepje, een echtpaar, een paar vriend(in)en van met dezelfde moedertaal.

Heerlijk werk.