Maria, mild en machtig Marialiedjes

Maria, mild en machtig
vereerd bij God en mens
Weest moeder mij indachtig
die mij te bet'ren wens
Ik heb mijn schone dagen
verroek'loosd en verdaan
En kom, O Moeder, klagen
bij u voortaan

Maria, mild en machtig
ik bid u: ach, weerziet
uw schone naam indachtig
mij arme zondaar niet
De straffen wil ik dragen
van 't geen ik heb misdaan
En kom, O Moeder, klagen
bij u voortaan

Maria, mag 't geschieden
als dat gij, mild en goed
mij wilt genade bieden
eer dat ik sterven moet
Eilaas, ik dierf het wagen
de wereld na te gaan
En kom, O Moeder, klagen
bij u voortaan

Ik heb mijn schone dagen
verroek'loosd en verdaan

Dat zinnetje dreint vaak in mijn hoofd als ik depressief in bed lig.
En dan vraag ik me radeloos af: ben ik een zondaar als ik niet opsta?
En ben ik de enige die zijn dagen verdaan heeft?


     Reageren