Wannes van Velde Wiki - '2' (second album) YouTube , In de grond zedde ne mens YouTube 14:51


Ik oêr de mense klagen
en ziêveren en zage
et lêve kost veul cente
zuchte wijven en vente
den tax vör tellevieze
vör radio en miliese
diê lee' zoe oep un maag
da weegd toch zoe deur
en dad is toch zoe zwaar
en da lee' zoe oep un maag
't is daaroem da 'k olle vraag
 
Woroem kunde ni blij zen
meh wad a' ge krij?
woroem wilde toch beter
as een aender zijn?
in de grond zedde ne mens
zedde nen doêdgewoêne mens
 
Woroem mannen en vrouwen
ad oe dochter wild trouwe
meh ne gewoênen b'anger
of meh ne liekeszanger
wilde meh al oe krachte
dad ouwelak versmachte?
dad is toch gi fatsoeng
of wilde ze geven
on vente meh cente
da' vind ek gi fatsoeng
ge zie' veul te gêre poeng
 
Woroem kunde ni blij zen
meh wad a' ge krij?
woroem wilde nog beter
as een aender zijn?
in de grond zedde ne mens
zedde nen doêdgewoêne mens
 
Doroem, m'n beste vrinde
lot olle ni' verblinde
en lot ö ni' verleie
vör sportkar te gon rije
 
Begind mor al te lêve
meh 'tgeen da' g'ed gekrege
de rest is fantasie
miljóene verdiene
vör afwasmashiene
dad is mor fantasie
woroem make wij chi-chi?
 
Zeh blij meh wad a' g'ed
dan blefd de wêreld rond
de doêd stekt alleman
drij meters in de grond
in de grond zedde ne mens
zedde nen doêdgewoêne mens

 

Dat zinnetje bleef meteen in mijn hoofd hangen:
woroem wilde toch beter as een aender zijn?
Waarom wil ik toch steeds beter als een ander zijn?

Wanneer je je met anderen vergelijkt
kun je ijdel of verbitterd worden,
want altijd zullen er mensen zijn, groter of minder dan jijzelf.
Desiderata

Ook van Wannes: Pieter Breughel den Ouwe


     Reageren