Stefan Kool heb ik leren kennen als gast op Mas Caraus, hij kwam daar aan in een klein autootje. Hij ging op een dag in het dal cement kopen en bouwde een stuwdammetje bij de bron, opdat we minder afhankelijk zouden zijn van de hoeveelheid regen. In overleg, maar op eigen initiatief. De dam op zich werd prima, maar hij was onvoldoende verankerd in de randen van het basintje, dus hij viel om. Dat viel hem tegen, en ons ook, want hij was ingenieur.

Hij vertelde me, dat hij had meegewerkt aan de ontwikkeling van de eerste secondelijm, Loctite en dat hij in die tijd genoeg geld verdiende om een groot eigen huis te laten bouwen, naar eigen ontwerp. Tussen zijn drukke werkzaamheden door, hij was vaak op reis naar Amerika, naar Japan, ging hij steeds kijken of het huis al vorderde.
Het huis werd steeds mooier, maar op een gegeven moment dacht hij: "Ja, dat wordt een prachtig huis. Voor mijn vrouw en mijn kinderen. Maar zelf zal ik er niet veel van kunnen genieten, want zal er eigenlijk niet vaak zijn."

Toen het huis af was, verkocht hij het en kocht met de opbrengst een klein huis, nou ja, kleiner dan die grote villa. Hij hield op met werken en ging genieten van het leven. Hij verdiepte zich o.a. in het Boeddhisme en het Hindoeïsme en maakte nu voor zijn plezier allerlei reizen. Zo kwam hij op een keer bij Sri Nissargadatta Maharaj in India terecht. Daar vertelde hij me van alles over. Vooral dat de lezingen van die man hem echt geraakt hadden.
Ik had al de twee delen van 'I am That' en mijn bezit, zelfs mee naar Frankrijk genomen. Leo Snijders had me erover verteld, ik had het gekocht en er wel in gelezen, maar ik snapte er niet veel van, nog minder dan nu.

Wat hij allemaal vertelde raakte mij. Sindsdien ben ik steeds met hem in contact gebleven en ik zoek hem af en toe op. We spreken over van alles, ook over de vrije wil.
Toen ik een keer zei, dat ik hem als mijn guru beschouwde, zei hij: Dan moet je bij mijn vrouw zijn, dat is hier de echte guru.

Stefan Kool heeft Vingerwijzingen vertaald (en hij heet niet Sander Kool zoals Bol zegt, maar echt Stefan).
Hij heeft ook een Gesprek met Wolter Keers uitgeschreven.