Heeft de mens een vrije wil? Als je denkt van niet, dan zijn we uitgepraat. Dan ligt alles toch al vast. Als jij niet de vrijheid hebt om van mening te veranderen, waarom zou je dan verder lezen?

Als je denkt dat de mens wél een vrije wil heeft: heeft iedereen daar evenveel van? Ik denk dat we met een sterke of een zwakke wil, met veel of weinig wilskracht geboren worden, zoals we ook met een sterk of een zwak hart, met sterke of zwakke botten, met veel of weinig spierkracht geboren worden. En net als de spieren kunnen we die wil, die wilskracht trainen, versterken,

als we dat willen ;-)

Als we dat echt willen. Als we de wilskracht hebben om die wilskracht te versterken.
Soms wil ik dat eigenlijk wel.
Waarom wil ik dat? Waarom zou je überhaupt iets willen?

Als ik me goed herinner wat hij zei en als ik het indertijd goed begrepen heb,
beweerde Stefan Kool tijdens een boswandeling bij zijn huis in Epe, toen ik vroeg of we het pad naar links of naar rechts zouden nemen en dat we daar toch hoe dan ook een beslissing over moesten nemen,

dat je niets hoeft te beslissen, niets hoeft te willen: je leeft gewoon, je doet gewoon.
" Ik ben ", zegt Nisargadatta.