Randy Newman

God's song

Cain slew Abel, Seth knew not why,

if the children of Israel were to multiply

Why must any of the children die?

So I asked the Lord

And the Lord said:

 

"Man means nothing he means less to me,

than the lowiliest cactus flower

or the humblest yucca tree.

He chases round this desert,

cause he thinks that's where I'll be.

That's why I love mankind

 

I recoil in horror from the foulness of thee

from the squalor and the filth and the misery

How we laugh up here in heaven

at the prayers you offer Me

That's why I love mankind"

 

The Christians and the Jews were having a jamboree

The Buddhists and the Hindus joined on satellite TV

They picked their four greatest priests

And they began to speak

They said "Lord the plague is on the world

Lord no man is free

The temples that we built to You

have tumbled into the sea

Lord, if You won't take care of us

Won't You please please let us be?"

 

And the Lord said

And the Lord said

 

"I burn down your cities--how blind you must be

I take from you your children and you say

how blessed are we

You must all be crazy to put your faith in me

That's why i love mankind

You really need me

That's why i love mankind"

Het lied van God

Kaïn sloeg Abel dood, Seth wist niet waarom,

als de kinderen van Israïl zich moesten vermenigvuldigen

Waarom moet er ook maar een van de kinderen sterven?

Dus ik vroeg de Heer

En de Heere sprak:

 

"De mens betekent niets voor mij, hij betekent nog minder

dan de simpelste cactusbloem

of de nederigste yucaboom

Hij jaagt door de woestijn

omdat hij denkt dat dat is waar Ik ben

Dat is waarom Ik van de mensheid houd.

 

In afgrijzen wend Ik mij af van jullie viezigheid

van het vuil en de drek en de ellende.

Wat lachen wij hier in de hemel om de gebeden

die jullie tot Mij richten.

Dat is waarom Ik van de mensheid houd"

 

De Christenen en de Joden kwamen feestelijk bijeen,

de Boeddhisten en de Hindoes deden mee via satelliet-tv

Zij kozen hun vier grootste priesters

En die begonnen te spreken

Ze zeiden: "Heer, de wereld wordt geteisterd door plagen,

Heer, geen enkel mens is vrij

De tempels die we voor U gebouwd hebben

zijn in de zee gestort

Heer, als U niet voor ons wilt zorgen

Wilt U ons dan toch alstublieft met rust laten?"

 

En de Heere sprak

En de Heere sprak

 

"Ik brand jullie steden plat- hoe blind moeten jullie zijn.

Ik pak jullie je kinderen af en jullie zeggen:

hoe gezegend zijn wij.

Jullie moeten allemaal gek zijn om op mij te vertrouwen.

Dat is waarom Ik van de mensheid houd.

Jullie hebben mij echt nodig.

Dat is waarom Ik van de mensheid houd."