Champion Jack Dupree

Wiki

Bring Me Flowers While I'm Living   YouTube

Bring me flowers while I'm livin'
Then don't bring them when I am dead
Bring me flowers while I'm livin'
Please don't bring them when I am dead
Bring me a cold drink of water to my bedside
Whoo, whoo, Lord, Lord,
Will cool my achin' head

Breng me bloemen terwijl ik leef
Breng ze niet als ik dood ben
Breng me bloemen terwijl ik leef
Breng ze alsjeblieft niet als ik dood ben
Breng me een slok koud water bij mijn bed
Whoe, whoe, god, god,
Om mijn zere hoofd te koelen

When I'm sick in bed
Please come to my rescue
When I'm sick in bed
Please come to my rescue
When a man is dead
Whoo, whoo, Lord, Lord,
Ah, he no does what to do

Als ik ziek in bed lig
Kom me alsjeblief te hulp
Als ik ziek in bed lig
Kom me alsjeblief te hulp
Wanneer een man dood is
Whoe, whoe, god, god,
dan weet hij niet wat te doen

Bring me a cool drink of water
Lord, I know will keep me cool
Bring me a cool drink of water
Lord, I know it will keep me cool
So when I'm gone
Whoo, whoo, Lord, Lord,
You'll say, 'I tried to help that fool'

Breng me een koel slokje water
God, ik weet, dat houdt me koel
Breng me een koel slokje water
God, ik weet, dat houdt me koel
Dus als ik weg ben
Whoe, whoe, god, god,
Zeg je: 'ik heb geprobeerd die gek te helpen'

I'll stay here as long as I can
I leave when I can't help myself
I'll stay here as long as I can
I leave when I can not help myself
Well we all got to go,
Whoo, whoo, Lord, Lord,
And no better than nobody else*

Ik blijf hier zo lang als ik kan
Ik ga weg als ik mezelf niet kan helpen
Ik blijf hier zo lang als ik kan
Ik ga weg als ik mezelf niet kan helpen
Wel, we moeten allemaal sterven,
Whoe, whoe, god, god
En niet beter dan niemand anders

Don't bring me flowers when I'm dead
Flowers that I can't smell
Don't bring me flowers when I'm dead
Whoo, whoo, flowers that I can't smell
Whoo, well, if I don't go to heaven
Whoo, whoo, Lord, Lord,
I can't smell no flowers in hell

Breng me geen bloemen als ik dood ben
Bloemen die ik niet kan ruiken
Breng me geen bloemen als ik dood ben
Whoe, bloemen die ik niet kan ruiken
En als ik niet naar de hemel ga
Whoe, whoe, god, god,
Ik kan geen bloemen ruiken in de hel

Erg tekstvast is de Champion Jack Dupree niet, dat was me bij andere liedjes ook al opgevallen.
Er zijn ook andere versies van dit nummer.
Ik heb zo goed mogelijk genoteerd, wat ik op bovenstaande YouTube-versie hoorde,
maar ik kon het niet altijd goed verstaan, soms lijken het zelfs ongrammaticale zinnen.
Was hij misschien dronken?


     Reageren