Op dit moment heeft er wéér een grote omslag plaats, net als die in de jaren 70 van de vorige eeuw.

The Times They Are A-Changin'
                                 Bob Dylan

Come gather 'round people Wherever you roam
And admit that the waters Around you have grown
And accept it that soon You'll be drenched to the bone.
If your time to you Is worth savin'
Then you better start swimmin' Or you'll sink like a stone
For the times they are a-changin'.

Come writers and critics Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide The chance won't come again
And don't speak too soon For the wheel's still in spin
And there's no tellin' who That it's namin'.
For the loser now Will be later to win
For the times they are a-changin'.

Come senators, congressmen Please heed the call
Don't stand in the doorway Don't block up the hall
For he that gets hurt Will be he who has stalled
There's a battle outside And it is ragin'.
It'll soon shake your windows And rattle your walls
For the times they are a-changin'.

Come mothers and fathers Throughout the land
And don't criticize What you can't understand
Your sons and your daughters Are beyond your command
Your old road is Rapidly agin'.
Please get out of the new one If you can't lend your hand
For the times they are a-changin'.

The line it is drawn The curse it is cast
The slow one now Will later be fast
As the present now Will later be past
The order is Rapidly fadin'.
And the first one now Will later be last
For the times they are a-changin'.

Er komen andere tijden
            Boudewijn De Groot / Lennaert Nijgh

Kom mensen en luister en hou nu je bek,
het water dat komt jullie al tot je nek,
en geef toe dat je nat bent, doorweekt tot je hemd.
Probeer het maar niet te vermijden.
En wie niet wil verzuipen is wijs als hij zwemt,
want er komen andere tijden.

Kom schrijvers, geleerden, profeten op papier,
de kans komt niet weer, dus kijk maar eens hier.
En zeg nog maar niks, de roulette draait nog door
en de winnaar is niet te bestrijden.
Maar hij die straks wint, is wie gisteren verloor,
want er komen andere tijden.

Komen heren regeerders, partij-jongens kom,
en blijf daar niet hangen en kijk niet zo stom.
Want hij die blijft zeuren is hij die crepeert.
De legers buiten strijden.
Op het slagveld wordt ieder van jullie verteerd,
want er komen andere tijden.

Kom vaders en moeders, kom hier en hoor toe.
Wij zijn jullie praatjes en wetten zo moe.
Je zoons en je dochters die haten gezag,
je moraal die verveelt ons al tijden.
En vlieg op als de wereld van nu je niet mag,
want er komen andere tijden.

De streep is getrokken, de vloek is gelegd
op alles wat vals is en krom en onecht.
Jullie mooie verleden was bloedig en laks.
Wij zullen die fouten vermijden.
En de man bovenaan is de laagste van straks,
want er komen andere tijden.