Bertolt Brecht Wiki

Die Nachtlager

Ich höre, daß in New York
An der Ecke der 26. Straße und des Broadway
Während der Wintermonate jeden Abend ein Mann steht
Und den Obdachlosen, die sich ansammeln
Durch Bitten an Vorübergehende ein Nachtlager verschafft.

Die Welt wird dadurch nicht anders
Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich nicht
Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt
Aber einige Männer haben ein Nachtlager
Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten
Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße.

Leg das Buch nicht nieder, der du das liesest, Mensch.

Einige Menschen haben ein Nachtlager
Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten
Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße
Aber die Welt wird dadurch nicht anders
Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich dadurch nicht
Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt.

Een onderkomen voor de nacht

Ik heb gehoord dat in New York
Op de hoek van de 26e straat en Broadway
Tijdens de wintermaanden elke avond een man staat
Die de daklozen die zich daar verzamelen
Door voorbijgangers daarom te vragen, een onderkomen voor de nacht verschaft.

De wereld wordt daardoor niet anders
De verhoudingen tussen de mensen worden niet beter
Het tijdperk van de uitbuiting wordt er niet door verkort
Maar enkele mannen hebben een onderkomen voor de nacht
De wind wordt een nacht lang ver van hen gehouden
De sneeuw die voor hen bestemd was valt op de straat.

Leg het boek dat je leest niet neer, beste lezer.

Enkele mensen hebben een onderkomen voor de nacht
De wind wordt een nacht lang ver van hen gehouden
De sneeuw die voor hen was bestemd valt op de straat.
Maar de wereld wordt daardoor niet anders
De verhoudingen tussen de mensen worden er niet beter door
Het tijdperk van de uitbuiting wordt er niet door verkort.

Vertaling Erik de Smedt Wiki / Philip van Rijthoven

 

Bertolt Brecht, ‘Die Nachtlager’ in: Gedichte 4. Gedichte und Gedichtfragmente 1928-1939 (Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Bd. 14), Aufbau-Verlag/Suhrkamp Verlag, Berlin/Frankfurt a.M. 1993


Simpel gezegd: individuele mensen en sociale structuren zijn allebei belangrijk.
Brecht richt zich tot weldoeners en hulpverleners die zich alleen bezighouden met de individuele nood. Hij wijst hun erop dat er ook nog sociale structuren zijn, die óók moeten veranderen.

Voor verstokte communisten (zijn die er nog?), systeemdenkers, revolutionairen, mensen die fanatiek een politiek doel najagen, zou ik de volgorde omdraaien: vergeet het individu niet!

Ik heb gehoord dat in New York
Op de hoek van de 26e straat en Broadway
Tijdens de wintermaanden elke avond een man staat
Die de daklozen die zich daar verzamelen
Door voorbijgangers daarom te vragen, een onderkomen voor de nacht verschaft.

Enkele mensen hebben een onderkomen voor de nacht
De wind wordt een nacht lang ver van hen gehouden
De sneeuw die voor hen was bestemd valt op de straat.
Maar de wereld wordt daardoor niet anders
De verhoudingen tussen de mensen worden er niet beter door
Het tijdperk van de uitbuiting wordt er niet door verkort.

Leg het boek dat je leest niet neer, beste lezer.

De wereld wordt daardoor niet anders
De verhoudingen tussen de mensen worden niet beter
Het tijdperk van de uitbuiting wordt er niet door verkort
Maar enkele mannen hebben een onderkomen voor de nacht
De wind wordt een nacht lang ver van hen gehouden.
De sneeuw die voor hen bestemd was valt op de straat.     Reageren